MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı : S.S.Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)

Adresi : Yıldızevler Mahallesi, Kişinev Caddesi, Ormancılar Sokağı No:4 Çankaya/ANKARA - TÜRKİYE

Telefon : 0312 440 64 57

E-Mail : info@orksis.com.tr

1.2- ALICI:

“OR-KOOP”un internet adresinden (https://www.orksis.org.tr) başvuru yapan kişi

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI’ya ait “OR-KOOP” internet sitesinden elektronik ortamda başvuru yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitimin yapılması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

3.1- Eğitimlerin süresi, eğitmenin adı, eğitim şekli, vergiler dahil bedeli web sayfasında belirtildiği gibidir.

3.2- Ödeme Şekli : “OR-KOOP” internet sitesi üzerinden yüz yüze ya da uzaktan eğitimini kredi kartı veya eft/havale yöntemiyle başvuru yapılabilir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İADE PROSEDÜRÜ:

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade SATICI Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

B) HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Uzaktan eğitimler online tabanlı olduğu için gerekli olan bilgiler e-mail adreslerine gönderilecektir. E-mail adreslerin gelen kutusuna gelmez ise gereksiz/spam kısmını kontrol ediniz. Kitap satışları ise kayıt esnasında belirtilen açık adrese PTT kargo ile gönderilecektir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, “OR-KOOP” internet sitesinde sözleşme konusu eğitimin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu eğitim önceden bildirilen program dahilinde alıcıya verilir.

4.3- Sözleşme konusu eğitim, ALICI’dan başka bir kişiye verilmesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu eğitimi, alıcıya bildirilen gün ve saatte verilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu eğitimin verilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle eğitimin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Eğitimin verilmesinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine eğitimin verilmiş olması kaydıyla eğitim bedelinin 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu olan eğitime giriş yaptıktan sonra içeriklerin kopyalanması durumundan dolayı cayma hakkı yoktur fakat eğitime giriş yapmadan ondört (14) gün içinde cayma hakkı vardır.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle eğitimin verilmesini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI “OR-KOOP”, sözleşme konusu eğitimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda, sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, alıcının istediği eğitimin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder. “OR-KOOP” işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın , deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu eğitimi süresi içerisinde veremez ise bu tip durumlarda ALICI, “OR-KOOP”un hiçbir sorumluluğu olmadığını, eğitimin iptal edilmesini veya engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın eğitimi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)

ALICI : “OR-KOOP” Eğitim internet adresinden başvuru yapan kişi

Whatsapp Hattımız