OR-KOOP

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) öncelikle bir “Emek Kooperatifi” olup, orman köylüsünün en geniş tabanına sahip, demokratik tek örgütlü gücüdür.

Orman köylüsünün milli gelirden hakça pay alması doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Türkiye ormanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işletilmesi için gerekli çalışmalara katılmaktadır. Orman köylüsünün sosyal haklarına kavuşması konusunda önderlik görevini yerine getirmektedir. Orman köylerinde kurulu bulunan kooperatiflerin gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla; eğitim, denetim ve toplumsal bilinç geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktadır.

DETAYLAR

Kooperatifçilik Eğitimi


Eğitime Katılacaklar:

1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 55 ve 65’inci maddeleri uyarınca çıkarılan ve 14/01/2022 tarihli, 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” ne göre;

  • Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatiflerin,
  • İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatiflerin,
  • Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatiflerin,
  • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hâsılatı olan kooperatiflerin
  • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarında (Birlik ve Merkez Birliği);

Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin “Kooperatifçilik Eğitimi”ni almaları şarttır.

Eğitiminin Süresi ve Şekli:

  • Kooperatifçilik Eğitimi; 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşur. Katılımcılar bu eğitim süresinin en az 4/5’ini (32 ders saati) tamamlaması gerekmektedir.
  • Eğitim; yüz yüze ya da online (uzaktan çevrim içi) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılar uzaktan eğitimi tercih etmeleri halinde (internet üzerinden) gün içinde veya akşam saatlerinde olmak üzere bulundukları ortamlarda (ev veya işyerlerinden) kendilerine uygun eğitim programına katılabilecektir.
  • Eğitimlere cep telefonu, tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayar ile katılmak mümkündür.

Online (Uzaktan) Derse Başlama:

Online (uzaktan eğitim) Gruplar halinde yapılacaktır. Grubun eğitim takvimi başvuru formunda beyan edilen cep telefonu numarasına SMS (mesaj olarak) olarak gönderilecektir.

Online eğitimine ilişkin her ders saatinde katılımcıya canlı derse giriş linki SMS (mesaj olarak)olarak gönderilecektir. Özel oluşturulan bu linki tıklamak suretiyle herhangi bir şifre girmeden ya da herhangi bir program kurulmadan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile derse katılım sağlanacaktır.


Yüzyüze Eğitime Katılma:

OR-KOOP tarafından oluşturulacak sınıflarda program dahilinde uzman eğitmenler tarafından yüz yüze eğitim verilecektir.


Eğitim Ücreti:

Online (uzaktan) Eğitim Ücreti: 1.000.- TL (KDV dahil)

Yüz yüze eğitim ücreti: 2.000.-TL (KDV dahil)

Bu eğitime katılacak olanlar; web sitemizdeki (www.orkoopegitim.org) başvuru formunu doldurduktan ve eğitim ücretini yatırdıktan sonra eğitim programına alınacaklar ve durum OR-KOOP tarafından kendilerine bildirilecektir.

Not: Yeni ücret belirleninceye kadar,yukarıdaki indirimli ücretler geçerlidir.

Merkez Birliğimize ortak Bölge Birlikleri ile bu Birliklere bağlı Ormancılık alanında faaliyet gösteren Birim Kooperatiflerin Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerine, bu eğitim ücretsiz verilmektedir.

14 Ocak 2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan "Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği"

07 Şubat 2023 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan "Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği değişikliği"

Whatsapp Hattımız